Adopce

Pokud se rozhodnete pro adopci pejska od našeho spolku-nejprve Vám pošleme Dotazník na adopci psa ( k nahlédnutí v kolonce „smlouvy“ ),který nám vyplníte, abychom dostaly prvotní informace o Vás. Dbáme na to, abychom nové páníčky co nejlépe poznaly,  takže si spolu budeme psát nebo telefonovat, poznávat se.

Pokud pejsek neodchází do nové rodiny na doporučení od námi známého spolehlivého člověka, předchází adopci – předadopční návštěva. Po domluvě přijede jedna z nás a nebo námi pověřená osoba.

Nového páníčka pečlivě vybíráme tak, aby obě strany (člověk i pes) byli spokojeni, takže to není tak, že kdo se přihlásí první má právo na adopci psa. Tak to často není, protože každý pejsek potřebuje určité prostředí, které můžeme posoudit my nebo dočaskář a často není vhodný např. k dětem, do rušného prostředí, do vyššího patra bez výtahu nebo k některým zvířatům. Pejsek odchází do nového domova po podepsání Adopční smlouvy (najdete ji k nahlédnutí v kolonce „smlouvy“) a zaplacení adopčního poplatku.