Možnosti podpory

Dočasná péče

V současné době, kdy jsou naše depozita plně obsazena, nám pomohou dočasné péče, kam můžeme pejsky umístit, než půjdou do nových domovů.

Při převzetí psa zájemce podepisuje smlouvu o dočasné péči (seznámit se s ní můžete ve složce smlouvy). Hlavní povinnost dočaskáře je zajištění veteriny, socializace a příprava na odchod do nové rodiny. Pokud se dočaskář rozhodne pro adopci svěřeného psa, většinou se mu dá přednost před ostatními zájemci.

Může se stát, že do dočasné péče se dostane pejsek starý nebo nemocný, pak může po oboustranné dohodě zůstat v dočasné péči na dožití.

V dočasné péči spolek hradí pejskovi veterinární péči a léčbu, jízdy na veterinu, potravu – ostatní potřebné je možné hradit po domluvě. Spolek zajistí pro dočaskáře vše, co pejsek potřebuje jako je pelíšek, deky, hygienické potřeby.

Adopce

Pokud se rozhodnete pro adopci pejska od našeho spolku, nejprve Vám pošleme Dotazník na adopci psa ( k nahlédnutí v kolonce „smlouvy“), který nám vyplníte,abychom dostaly prvotní informace o
Vás. Dbáme na to, abychom nové páníčky,co nejlépe poznaly, takže si spolu budeme psát nebo telefonovat, poznávat se.

Pokud pejsek neodchází do nové rodiny na doporučení od námi  známého spolehlivého člověka, předchází adopci – předadopční návštěva. Po domluvě přijede jedna z nás a nebo námi pověřená osoba.

Nového páníčka pečlivě vybíráme,tak, aby obě strany (člověk i pes) byli spokojeni. Takže to není tak, že kdo se přihlásí první má právo na adopci psa. Tak to často není, protože každý pejsek potřebuje
určité prostředí, které můžeme posoudit my nebo dočaskář a často není vhodný např. k dětem, do rušného prostředí, do vyššího patra bez výtahu nebo k některým zvířatům. Pejsek odchází do nového domova po podepsání Adopční smlouvy (najdete ji k nahlédnutí v kolonce „smlouvy“) a zaplacení adopčního poplatku.

Převozy

Většinu převozů zajišťujeme samy nebo naši manželé, děti, ale stane se, že nejsme v tom okamžiku schopni pro pejska zajet, takže bychom byli velice rádi, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný nám v této situaci pro pejska dojet nebo převézt. Nabídky nám můžete zasílat na náš email. Děkujeme.

Finanční podpora

Finanční dary nám můžete posílat na náš transparentní účet, který je vedený u FIO banky č.ú. 2600697488/2010. Jiný účet náš spolek Shih-tzu v nouzi, z.s. nemá.

Všechny výdaje i příjmy jdou přes tento účet, takže si můžete zde sami kontrolovat, na co jsou vámi darované peníze použity. Jelikož nedostáváme žádné dotace, každá – i malá částka je pro nás velký dar, bez něhož by náš spolek nemohl fungovat a zajistit tak pro pejsky péči, kterou si zaslouží.

Za všechny dary předem děkujeme a vážíme si vás všech, kteří nám pomáháte.

Materiální pomoc

Mnoho z vás raději než peníze posílá materiální pomoc. I tato pomoc je pro nás velmi důležitá a jsme za ni vděčné. Vždy uvítáme prací, mycí, dezinfekční prostředky, vlhčené dětské ubrousky i vlhčené ubrousky – když se stane nějaká nehoda. Uvítáme i deky, ručníky, podložky. Pokud se jedná o konzervy nebo granulky, prosíme, pokud si vyberete jedno z depozit, abyste se s jednou z nás domluvili jaké granule, konzervy koupit. Máme v depozitech mnoho stařečků a nemocných a většinou potřebujeme speciální veterinární diety a nebo granule, na které jsou staří pejsci zvyklí a víte určitě ze své zkušenosti,že přechod na nové granule každý pejsek nemusí snášet dobře takže by bylo opravdu zbytečné kupovat granulky bez porady. Předem vám všem za dary děkujeme.