Bandík

Bandíka jsme přivezli 25. 12. 2021 poté, co pro něj hledal pomoc vnuk paní, která odešla do domova pro seniory a nebylo v silách rodiny se o něj postarat. Bandi žil sám u opuštěného domku, štěkal a čekal na občasnou návštěvu. Mě si naprosto získal svou oddaností, inteligencí a cirkusáckými kousky, takže už jsem mu novou rodinu už nedokázala hledat.